Điều khoản thanh toán

Quý khách vui lòng thanh toán trước 50% trên tổng giá trị đơn hàngđối với đơn hàng có giá trị lớn )

Thông tin chuyển khoản :

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại DV Vũ Gia

Số tài khoản : 0011004252009

Tại Ngân hàng Vietcombank - Phòng Giao Dịch Số 11